11. BỐN MÙA LƯỜI HỌC

Ngày xưa, có người nọ làm một bài vè chế giễu người lười học, không ngờ bài vè ấy lại được lưu truyền ra và lưu truyền cho đến ngày nay.

Bài vè như sau:

“Du xuân không phải mùa đọc sách,

Ngày hè nóng đốt cả con mắt,

Thu đến thê lương không hứng thú,

Chi bằng cười cợt qua năm mới...”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 11:

“Nắng mưa là chuyện của trời, cúp cua là chuyện của đời học sinh”, câu thơ lục bát này đúng là lột tả được tâm trạng phong lưu của học sinh lười.

Thời nay có học trò nam “phong lưu” quá đến nổi hai năm học một lớp, có học trò nữ “phong lưu” quá cứ cúp cua bỏ học cho đến khi bỏ học luôn vì. ..mang bầu, đó là những cái “phong lưu” hại thân hại nhà và mang nhục vào thân...

Đời học sinh cũng có những lúc cúp cua vì ham vui đó là chuyện thật, nhưng nếu không cố gắng học hành thì cúp cua sẽ trở thành cái bệnh –bệnh cúp cua, bệnh này sẽ làm cho đời học sinh mất hết ý nghĩa, và dần dần sẽ trở nên mối nguy hiểm cho xã hội và Giáo Hội.

Bốn mùa cúp cua thì chẳng nên đi học, vì như thế sẽ trở thành người vô giáo dục, trở thành học trò mất dạy và trở thành đứa con bất hiếu, và điểm hẹn cuối cùng của họ là nhà tù vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-------------------------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info