20. THẦY THUỐC ĐIẾC

Có một thầy thuốc thính giác không tốt cho lắm đi đến khám bệnh cho một nhà nọ.

Bệnh nhân hỏi:

- “Hạt sen có thể trị bệnh được không ?”

Thầy thuốc trả lời:

- “Cháo gân không thể ăn được”.

Bệnh nhân lại hỏi cho rõ ràng hơn:

- “Còn thân sen thì sao ?”

Thầy thuốc nói:

- “Thịt muối cũng ăn chút ít thôi”.

Bệnh nhân chịu không nổi nên sừng sộ nói:

- “Lỗ tai của ông bị điếc rồi”.

Thầy thuốc trả lời:

- “Nếu bỏ thịt đùi đỏ vào trong, thì vẫn cần phải đề phòng bệnh hột xoài !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 20:

Điếc và câm thì thường đi đôi với nhau, nhưng nếu điếc mà không câm thì khổ cho bản thân và khổ cho người nghe.

Người biết mình điếc thì vẫn dễ...thở hơn là những người không biết mình bị điếc, họ dễ dàng nổi giận với mọi người vì họ không nghe được người ta nói, họ càng nổi giận hơn khi hiểu lầm người khác không thèm nghe mình nói. Đúng là khổ thật.

Nhưng ở đời còn có một thứ bệnh điếc nguy hiểm hơn, đó là người bị điếc trong tâm hồn.

Người tâm hồn bị điếc thì không nghe được lời cầu cứu của tha nhân: họ không có lòng thương xót; người tâm hồn bị điếc thì không nghe được lời khuyên bảo của người anh em: họ kiêu ngạo hơn cả người kiêu ngạo; người điếc tâm hồn thì không nghe được ý kiến xây dựng của cộng đoàn: họ cảm thấy lúc nào mình cũng có lý; người bị điếc tâm hồn thì luôn phê bình người khác và thích người khác tâng bốc mình: họ luôn cho rằng mình trỗi vượt trên mọi người...

Chúng ta cầu xin Đức Chúa Giê-su chữa bệnh điếc trong tâm hồn của mình, để chúng ta nghe được tiếng nói của Chúa qua tha nhân, đó chính là tiếng nói của bác ái...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

-------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info