22. KHÔNG CAN GÌ ĐẾN VIỆC CỦA TÔI

Chủ cá nuôi rất nhiều cá ở trong hồ, nhưng bị con rái cá ăn trộm rất nhiều.

Một hôm, con rái cá mái xuống nước trước, con rái cá đực đang ở bên bờ cao đứng nhìn, nên bị chủ cá núp rình một bên bắt được.

Con rái đực kêu lớn tiếng:

- “Không can gì đến việc của tôi cả, tất cả đều do vợ của tôi xuống hồ trước đấy !”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 22:

Thời nay có những ông chồng dửng dưng khi thấy vợ phạm pháp thì nói không can gì đến tôi; thời nay cũng có những bà vợ thấy chồng bị can án mà vẫn nói được không can gì đến tôi; thời nay cũng có những người làm cha làm mẹ khi nghe tin con cái bị bị tù tội thì nói không can gì đến tôi...

Chồng nói không can gì đến tôi, vợ nói không can gì đến tôi, cha mẹ nói không can gì đến tôi, thì quả là bất hạnh cho gia đình ấy, bởi vì họ đã sống rất ích kỷ với nhau.

Nếu Đức Chúa Cha nói với Đức Chúa Con rằng thế gian không can gì đến Ta, mặc chúng nó; nếu Đức Chúa Giê-su nói với Chúa Cha rằng thế gian không can gì đến con, kệ chúng nó; nếu Đức Chúa Thánh Thần nói với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con rằng thế gian không can gì đến chúng ta, sống chết mặc chúng nó, thì thế gian này bị huỷ diệt trong tíc tắc.

Thiên Chúa đã không bỏ mặc chúng ta trong tội lỗi, nên đã hi sinh Con Một của mình là Đức Chúa Giê-su để chuộc tội cho chúng ta, thế thì tại sao chúng ta lại mặc kệ anh em chị em của chúng ta khi họ lỗi lầm chứ, tại sao chúng ta lại “thây kệ” với tha nhân khi họ lạc đường chứ ?

Thiên Chúa là tình yêu, nên Ngài cũng muốn chúng ta trở nên con cái của tình yêu, tức là cùng nhau tương thân tương ái giúp đỡ và phục vụ lẫn nhau.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)

---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info