41. TRÊN GIỐNG DƯỚI KHÁC

Có một hòa thượng đọc chữ “trai齋” (1) nhưng ni cô nhận là chữ “tề齊”, cả hai người đều to tiếng cải nhau.

Có người nọ lấy làm lạ bèn đi đến nói:

- “Trên đầu thì giống nhau, nhưng dưới đầu thì có chút không giống nhau ”.

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 41:

Nhà sư và ni cô thì nhất định là không giống nhau nhưng giống nhau ở chổ là cả hai đều...cạo trọc đầu, nếu mặc áo cà sa mà không cạo trọc đầu thì không ai nói đó là nhà sư hoặc ni cô, bởi vì cạo trọc đầu là điểm nổi bật của các nhà tu hành Phật giáo.

Các linh mục và các nam nữ tu sĩ thì không ai cạo trọc đầu, nhưng chính họ lại “cạo” tâm hồn cho sạch cái tham sân si của thế gian bằng linh đạo tu đức của chính Lời Chúa thấm nhuần trong tâm hồn của họ, họ không giống nhau về hình dáng bên ngoài, nhưng giống nhau ở một điểm là: vì yêu mến Thiên Chúa mà hiến dâng phục vụ Ngài qua tha nhân trong mọi thời đại.

Tình yêu của Thiên Chúa đã thôi thúc các linh mục và tu sĩ nam nữ “cạo trọc” cái sân si trong tâm hồn khi bước theo Ngài, mà cái cần “cạo trọc” trước tiên chính là cái tôi kiêu ngạo, cái tôi ích kỉ, cái tôi tham lam đang cố hữu thống trị trên mỗi con người, đó chính là cái giống nhau của họ vậy.

Chữ “trai” và chữ “tề” thì khác nhau xa về cách viết cũng như về ý nghĩa, nhưng Đức Chúa Giê-su và các linh mục cũng như các tu sĩ nam nữ thì không khác nhau gì cả, bởi vì linh mục là “Đức Chúa Giê-su thứ hai” và các tu sĩ nam nữ là những môn đệ đích thực của Ngài, mà môn đệ thì không thể nào không nên giống thầy mình vậy !

(1) Chữ齋đọc là zhai, nghĩa là “trai giới”; chữ齊đọc là qí, nghĩa là “tề” là ngay ngắn. Cả 2 chữ này phía trên thì viết giống nhau, nhưng những nét dưới không giống nhau.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info