45. TỰ KHOE THÓI QUEN

Con bọ cạp khoe với con muỗi và con ruồi:

- “Tính cách của tôi rất dũng cảm, phàm người khác đụng tôi thì không thể không bị tôi đốt cho một cái, hỏi có ai anh hùng như tôi chứ ?”

Con ruồi cũng khoe mình:

- “Tôi vốn không thích nói về anh hùng hay yếu nhược, con người có rượu ngon thì tôi phải ăn trước một bụng no, có ai được ăn phong phú như tôi chứ ?”

Con muỗi chận đầu hai con kia, tự khoe nói:

- “Hành động ẩn núp của tôi thật độc đáo, không ai có thể bì với tôi, mỗi lần nhìn thấy mỹ nhân hương thơm diễm lệ bèn nép sát trên thân của họ. Có bài thơ nói như sau: “Chạn thức ăn thấm nguyệt mát như nước, giành được châu ngọc cẩn trên tay trên mắt”. Hỏi có ai khoái lạc hơn tôi chứ ?”

Bọ cạp và muỗi nghe xong thì thêm ghét, nói:

- “Coi áo anh mặc còn chưa có, té ra là phong lưu như thế sao ?”

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 45:

Bọ cạp có cái đuôi phun nọc là để tự vệ, con ruồi thì chỉ ăn bám và gây bệnh cho người, con muỗi thì hút máu người và động vật để sống, đó là những cái “có” của bản năng, lấy gì để khoe khoang chứ ? Nếu con bọ cạp biết bay, nếu con ruồi biết nói, nếu con muỗi biết làm vườn thì cũng nên khoe vì tất cả những cái “biết” đó đều không thuộc bản năng của chúng nó...

Có người đem tiền bạc của mình ra phung phí trong các cuộc nhậu gác tay với các cô gái môi đỏ má hồng,rồi sau đó để khoe mình giàu có chơi trội; có người cứ thích đi trước người khác để vung tay chỉ bên đông rồi chỉ bên tây để khoe cái tài chỉ huy của mình; có người thì thích đi kè kè bên các vị tai to mặt lớn để khoe cái quen biết rộng lớn của mình...

Người đời thì thích khoe khoang như thế trước mặt mọi người, nhưng người Ki-tô hữu thì chỉ có hãnh diện và bắt chước Đức Chúa Giê-su “vì anh em mà phục vụ”, đó là cái đáng khoe nhất, không những trước mặt người đời mà còn trước mặt Thiên Chúa trong ngày phán xét nữa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info