12. Khi ma quỷ không thể dùng khinh mạn làm nhục để cám dỗ chúng ta cụt hứng thất vọng, thì nó sẽ dùng sự tôn vinh để cám dỗ chúng ta thành kẻ kiêu ngạo.

(Thánh Ambrosius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info