“Cuộc họp với Thủ tướng Imran Khan kéo dài 30 phút, trong đó chúng tôi nói về những vấn đề và những quan tâm về những người Kitô Parkistan. Hơn nữa, nhân danh Hội đồng Giám mục và bẩy giáo phận Công Giáo (Karachi, Hyderabad, Multan, Faisalabad, Lahore, Islamabad-Rawalpindi and Quetta), chúng tôi đóng góp vào việc xây dựng hệ thống hồ chứa nước tại Parkistan.” Đức cha Benny Mario Travas, Giám mục Multan và Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Parkistan tường thuật như trên với cơ quan truyền thông Agenzia Fides, sau cuộc họp với Thủ tướng ngày 4 tháng 7 trong văn phòng của ông tại Islamabad. Ông Jamshed Thomas, Đại biểu Quốc hội đã tạo điều kiện cho cuộc họp, với sự hiện diện của Đức Cha Sebastian Francis Shaw, Tổng Giám mục Lahore và Cha Indrias Rehmat, mới được tuyển cử làm Giám mục của Faisalabad.

Thủ tướng Imran Khan đón tiếp phái đoàn và trân trọng những công việc tốt của Giáo hội đang được khai triển tại Parkistan. Trả lời những câu hỏi do các Giám mục nêu lên, Thủ tướng tái khẳng định cam kết của chính phục cố gắng mọi cách có thể để dối diện với những thánh đố mà các cộng đoàn thiểu sổ đang gặp. Tổng Giám mục Arshad, Chủ tịch Hội đồng Giám mục trao cho Thủ tướng tấm chi phiếu 5,650.000 rupees Parkistan (32,470 Euro hoặc 40 ngàn US đô la) như là quỹ xử dựng cho các đập Diamer-Bhasha và Mahmand.

Các Giám mục đã quyết định gây quỹ từ tháng 11 năm 2018 để hỗ trợ đề xướng của ông Mian Saqib Nisar, cựu Chủ tịch Tối cao Pháp viện Parkistan. Ông đã thành lập quỹ cụ thể này cho hai con đập Diamer-Basha và Mahmand. Sáng kiến này được Imran Khan ủng hộ, sau khi trở thành Thủ tướng Pakistan, tiếp tục cam kết xây dựng các hồ chứa nước lớn này ở Pakistan. Đức cha Samson Shukardin OFM, Giám mục cộng đồng giáo phận Hyderabad, nói với Agenzia Fides: "Là Giám mục của tất cả các giáo phận Pakistan, chúng tôi đã viết thư cho các tín hữu yêu cầu họ gây quỹ để giúp chính phủ Pakistan trong sáng kiến xây dựng hồ chứa nước này. Chúng tôi đã đóng góp những gì xuất phát từ sự hào phóng của các tín hữu". Đức cha Shukardin cho biết thêm: "Mỗi năm chúng tôi đều thấy tác động của biến đổi khí hậu và tăng nhiệt mạnh trong mùa hè. Chúng tôi bị thiếu nước và các khủng hoảng liên quan khác. Các Giám mục cần hỗ trợ chương trình này và khuyến khích các linh mục cũng như giáo dân của họ đóng góp cách hào phóng” Ngài giải thích: “Giáo hội đã phục vụ Quốc gia, nơi cung cấp giáo dục và chăm sóc sức khỏe chất lượng thông qua các trường cao đẳng, trường học, bệnh viện, dịch vụ xã hội. Trong những năm gần đây, chúng tôi cũng đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, chống lại hâm nóng toàn cầu, nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng nước một cách có trách nhiệm và tiết kiệm nó ". Ngài kết luận: “Mỗi giáo phận hoạt động để bảo vệ môi trường, phối hợp với các văn phòng chính phủ trong các lãnh thổ tương ứng của họ. Trên khắp nước Pakistan, chúng tôi đã giúp trồng hơn 10 triệu cây thông qua Caritas Pakistan, tổ chức xã hội của Giáo Hội Công Giáo ở Pakistan ". Cũng trong lĩnh vực này, Giáo Hội Công Giáo ở Pakistan đứng bên cạnh chính phủ và các tổ chức để xây dựng lợi ích chung của quốc gia.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP