4. Con người không thể nhất thời không khiêm tốn, con người phải hành thiện, nên lấy khiêm tốn mở đường. Khi hành thiện thì nên để khiêm tốn đi theo nâng đỡ.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

-----------------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info