84. NÊN TREO CỔ TÔI

Có một người đi đến quán rượu để uống rượu, bởi vì không hài lòng rượu của quán bị chua, nên bị chủ quán thô bạo treo cổ.

Có người khách đi qua đường nhìn thấy liền hỏi nguyên do, chủ quán nói:

- “Rượu của quán chúng tôi rõ ràng là rất ngon, người này lại nói là rượu chua làm mất cả danh tiếng, ngài nói có nên treo cổ không chứ ?”

Người khách nếm xong thì mặt mày nhăn lại nói với chủ quán:

- “Nên luân phiên treo cổ, thả người ấy đi, bây giờ thì treo cổ tôi vậy”.

(Quảng Tiếu phủ)

Suy tư 84:

Rượu chua thì khách nói chua, đó là quyền lợi của khách vì họ bỏ tiền ra để mua rượu, cho nên treo cổ khách là vô lý và tàn bạo.

Có những người thích giận người khác góp ý cho mình dù lời góp ý rất đúng với những gì mà mình đang làm.

Có người góp ý cách bộc trực thẳng thắn: họ đang muốn người được góp ý sống tốt hơn; có người góp ý cách tế nhị: họ đang đối xử như ý chúng ta mong muốn khi góp ý. Tất cả các loại góp ý đều vì muốn chúng ta tốt hơn mà thôi...

Bắt treo cổ người chê rượu mình dở thì quả là hung bạo, nhưng giận ghét, thù hằn người góp ý cho mình thì càng hung bạo hơn, bởi vì họ đang bóp nghẹt Đức Chúa Thánh Thần trong tâm hồn người góp ý tốt cho mình...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholicnews.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

https://nhantai.info