5 ngàn người đã cho biết ý kiến vế chủ đề ‘‘Chấn hưng Hội thánh’’ (Réparons l’Église) do nhật báo La Croix và tuần báo Le Pèlerin đưa ra.

Cuộc thăm dò ý kiến rộng rãi này được đưa ra sau một loạt sự việc xảy ra có thể gây ra dao động trong số các tín hữu. Nhiều giáo xứ, nhiều phong trào Công Giáo tiến hành, nhiều cộng đoàn đã tham gia ý kiến.

Ngoài ra, Hội đồng những người đã chịu phép rửa nói tiếng Pháp (Conférence catholique des baptisés francophones) cũng phát động một cuộc điều tra sâu rộng, tiếp nhập hơn 4 ngàn câu trả lời. Các gợi ý được đưa ra tuân theo thánh ý Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu suy nghĩ các phương cách nhằm chống lại mọi hình thức lạm dụng trong sinh hoạt của Giáo hội. Trong phiên họp của Hội đồng Giám mục Pháp vào mùa thu năm nay, có 200 tín hữu tham dụ các phiên họp khoáng đại.

Sau đây là các gợi ý đã được đưa ra :

1) Phương thức chấn hưng Hội thánh.

2) Giáo hội trước các ngả tư đường

3) Làm sao trực diện trước các biến cố

4) Các giải pháp đưa ra.

Tuổi trung bình của các người trả lời là 62,7 tuổi, 52% là phụ nữ, 48% là nam giới. Số bạn trẻ dưới 35 tuổi ít tham gia.

Các câu hỏi như sau :

1 - Giáo hội đang trải qua giai đoạn đặc biệt. Bạn đánh giá ra sao ?

2 - Trong những tháng qua, bạn quan tâm đến các biến cố nào nhất ?

3 - Bạn có cảm thấy nghi ngại khi nói mình là người Công Giáo?

4 - Các biến cố này có làm thay đổi cái nhìn của bạn về Giáo hội ? Sự dấn thân và hậu thuẫn của bạn ra sao?

5 - Các biến cố này có làm thay đổi liên hệ của bạn với các linh mục mà bạn quan biết ?

6 - Trong giai đọan thử thách này, bạn tin tưởng vào điều gì ?

7 - Bạn có môi trường nào khác để có thể nói về những điều mà Giáo hội đang trải qua ?

Theo ý bạn, cần hành động ra sao để việc điều hành Giáo hội được diễn tiến ?

8 - Đâu là cấp độ cấp thiết cần hành động giúp cho các cơ cấu được tiến triển và việc điều hành Giáo hội tốt đẹp ?

9 - Bạn có thể đóng góp ra sao vào việc chấn hưng Giáo hội ?

10 - Theo ý bạn, ba lãnh vực ưu tiên là gì ?

11 - Bạn muốn nói gì với cấp thẩm Giáo hội ?

Báo chí thường chỉ nói lên khía cạnh tiêu cực mà thiếu sự khách quan, còn có khuynh hướng chống lại Giáo hội, trong khi lại ngoảnh mặt làm ngơ không nói gì đến các lạm dụng trong các lãnh vực khác.

Lê Đình Thông