120 vị giám mục Pháp họp đại hội thường niên khóa mùa thu tại Lộ Đức từ thứ ba 5 đến Chúa Nhật 10/11/2019. Đây là phiên họp đầu tiên trong nhiệm kỳ 3 năm của Đức TGM Éric de Moulins-Beaufort, tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Ngài là TGM Reims từ 18/08/2018.

Theo tinh thần công nghị (synodalité) do Đức Thánh Cha Phanxicô đề xướng, mỗi giáo phận đã đề cử hai giáo dân để trình bầy vấn đề môi sinh. Đây là thời sự nổi bật của nước Pháp hiện nay.

Theo nhật báo La Croix, có 55 nam giáo dân, 49 nữ, 9 linh mục và 4 phó tế vĩnh viễn từng tham gia các sinh hoạt trong lãnh vực chuyển tiếp sinh học (transition écologique) tham dự đại hội.

Đức TGM Éric de Moulins-Beaufort mời gọi các giáo dân thực thi lời Chúa bằng cách biến đổi cuộc sống hiện nay ngày thêm tốt đẹp. Ngài tuyên bố : ‘‘Trong thời đại hiện nay, nhân loại ý thức về sự giới hạn các tài nguyên.’’ Các giáo dân tham dự đại hội đã tham gia mục vụ sinh học toàn diện (pastorale de l’écologie intégrale). Đức TGM Éric de Moulins-Beaufort ngỏ ý mong muốn các vị giám mục tiếp cận với các nông gia, các nhà công nghiệp, thảo luận với các nhà khoa học, các triết gia và các nhà thần học về việc chuyển đổi sinh học.

Đại hội còn đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chận nạn lạm dụng tình dục, đồng thời tiếp cận với các nạn nhân. Nhân sĩ Jean-Marc Sauvé, chủ tịch ủy ban độc lập sẽ trình bày về hồ sơ liên hệ và đưa ra các đề nghị cần thiết.

Lê Đình Thông