ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,
Tất cả ba bài đọc hôm nay đều tập trung vào ba nhân vật chính của biến cố ghi mốc lịch sử nhân loại. Đó là Giuse, Maria và Hài Nhi Giêsu.
Hội Thánh muốn tất cả con cái mình dọn lòng đón Vị Cứu Tinh theo gương mẫu của Giuse và Maria. Chúng ta dọn lòng đón tiếp vị Thiên Chúa Emmanuel với tâm hồn chính trực của Giuse và lòng thanh khiết của Maria, nghĩa là:
* Trước mọi thánh ý của Thiên Chúa, trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời, luôn thưa Vâng.
* Luôn chu toàn bổn phận Thiên Chúa trao phó với lòng chính trực và quảng đại trong các bổn phận như: làm cha mẹ, làm vợ làm chồng, làm con cái đối với cha mẹ...
* Hãy tin tưởng và phó thác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa và ơn kêu gọi của Thiên dành cho mọi tâm hồn trong chương trình ấy.

Trong thánh lễ hôm nay, Giáo Hội mời gọi mỗi người trong chúng ta suy nghĩ về vai trò của mình trong đời sống gia đình nơi mình sinh trưởng và lớn lên. Nhìn vào mẫu gương tuyệt hảo của Maria và Giuse, tiếp nhận chương trình của Thiên Chúa một cách vui tươi và thực thi điều tiếp nhận đó với lòng tích cực. Nếu được như thế, chúng ta sẽ trực tiếp đóng góp vào sự kiện toàn chương trình của Thiên Chúa một cách hoàn hảo.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Tiên tri Isaia loan báo về tương lai: Một Trinh Nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, tên con trẻ là Emmanuel: Nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

TRƯỚC BÀI II:
Khởi đầu bức thư gởi cho giáo đoàn Rôma, thánh Phaolô đã xác quyết nhiệm vụ làm tông đồ của Ngài là minh chứng về dòng dõi của Đức Kitô: Ngài thuộc về dòng Vua Đavít.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Câu chuyện thánh sử Matthêô trình bày về việc Chúa sinh ra, như để kiện toàn những gì đã được Thiên Chúa hứa trong thời Cựu Ước với dân Người. Đó là việc Đấng Cứu Thế sẽ giáng sinh.Lời Nguyện Giáo Dân:

Linh mục: Anh Chi Em thân mến,
Trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại, Con Thiên Chúa đã sinh ra bởi người nữ tên là Maria. Thiên Chúa đã hiện diện giữa nhân loại như là dâu chỉ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Qua Ngài, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện cầu sau đây:

1. Xin cho toàn thể Giáo Hội, qua Mùa Vọng, với tinh thần canh tân và ơn Chúa ban, sẽ biến đổi theo một tinh thần mới. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng ta cầu nguyện cho những gia đình hay cà nhân đang gặp những chuyện buồn phiền, đau khổ gặp được những anh chị em có tâm hồn chia sẻ, thông cảm đến với họ trong mùa giáng sinh nầy. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả nhũng tín hữu trong cộng đoàn đều sửa soạn cho chính mình một hang đá nhỏ nơi cung lòng, để đón rước Chúa ngự đến. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Mùa Giáng Sinh là Mùa của Quà Tặng - xin Chúa giúp chúng ta biết nhớ đến tha nhân bằng môt chút chia sẻ Qua Chiến Dịch tình thương của Giáo Hội. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho cho những thân bằng quyến thuộc đã yên nghỉ. Xin cho họ được đón mừng lễ giáng sinh bất diệt trên thiên quốc. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, xin đổ tràn đầy tâm hồn chúng con ánh sáng của Ngôi Ba. Xin giúp chúng con biết noi gương Đức Trinh Nữ Maria va Thánh Giuse: Luôn tìm thánh ý Chúa và thực hiện ý Chúa trong mọi hoàn cảnh sống hôm nay. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.