2. Lạnh lùng đến tàn nhẫn và nghiêm khắc sẽ làm cho con người ta sinh ra ra giả tạo, giả bộ hiền lành là xa rời. Nhưng hiền lành thật thì sẽ khiến cho người ta thống hối.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info