23. CHỈ NHẬN RA SAU LƯNG

Đại thần Bắc Tống là Vương Văn Chính không thèm để ý đến những chuyện nhỏ. Có tên mã phu phục vụ đã đến ngày nghỉ hưu đến chào cáo biệt Vương Văn Chính, họ Vương hỏi:

- “Mày làm mã phu được mấy năm rồi ?”

Trả lời:

- “Được 5 năm”.

Họ Vương thấy kỳ lạ bèn nói:

- “Tại sao ta không thấy mày ?”

Mã phu cũng không biết trả lời ra sao, bèn cáo từ mà đi.

Vừa mới bước đi được mấy bước, Vương Văn Chính lớn tiếng kêu dừng lại:

- “Là mày à, mã phu của ta”.

Trả lời:

- “Đúng rồi ạ”.

Thế là Vương Văn Chính hậu thưởng cho tên mã phu.

Nguyên là từ trước đến nay Vương Văn Chính chỉ thấy sau lưng của người nuôi ngựa, mà không thấy mặt của hắn ta, cho nên khi mã phu quay lưng rời khỏi đó thì thấy sau lưng của hắn, nên mới nhận ra đó là tên mã phu của mình !

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 23:

Làm việc 5 năm trong nhà mà không biết mặt của người đầy tớ, thì không phải là chuyện nhỏ nhưng là chuyện quái dị, quái dị là vì ông chủ quá cao sang không thèm nhìn mặt người đầy tớ, quái dị là vì ông chủ là hạng người coi khinh những người đầy tớ nghèo hèn.

Có người nhận ra người quen qua cách ăn nói, có người nhận ra người quen qua hành vi cử chỉ, có người nhận ra người thân qua dáng đứng dáng ngồi của họ, vì tất cả những dáng vẻ ấy của người thân quen họ đã nhìn và “thuộc lòng” tất cả...

Người ta nhận ra tôi là người Ki-tô hữu khi tôi có thói quen làm dấu Thánh Giá trước khi ăn cơm, người ta nhận ra tôi là người Ki-tô hữu khi tôi có thói quen đi tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật, người ta cũng nhận ra tôi là môn đệ của Đức Chúa Giê-su khi tôi biết cúi xuống phục vụ tha nhân trong vui vẻ, và nhất là họ nhân ra tôi là một linh mục, tu sĩ của Đức Chúa Giê-su khi tôi có tâm hồn khiêm tốn và nhân ái với tất cả mọi người. Bởi vì người ta không nhìn sau lưng tôi để nhận ra tôi người môn đệ của Đức Chúa Ki-tô, nhưng người ta nhìn hành vi cử chỉ và lòng chân thành của tôi để nhận ra tôi là người Ki-tô hữu.

Không cần phải 5 năm hay 10 năm người ta mới biết tôi là người Ki-tô hữu, nhưng chỉ cần một hành vi bác ái đầy khiêm tốn và yêu thương thì người ta sẽ nhận ra ngay, dù cho tôi có theo đạo 5 năm hay 10 năm hoặc là mới lãnh nhận bí tích Rửa Tội ngày hôm qua...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info