3. Đặt một ngọn đèn nhỏ trước mặt bạn, thì tốt hơn là đặt một ngọn đèn lớn phía sau lưng bạn.

(Thánh Leo giáo hoàng)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www. vietcatholic.net

https://www. facebook.com/jmtaiby

http://nhantai. info