4. Hiền lành thường tốt hơn là nghiêm khắc, bởi vì nghiêm khắc làm cho người ta lạc mất và sinh ra cám dỗ, hiền lành thì không như thế, nó làm cho con người ta dịu dàng lắng xuống.

(Thánh Tillo)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info