5. Trong tất cả mọi việc, các anh em cần phải hiền lành, vui vẻ, bởi vì người ta đang nhìn anh em biểu hiện sự hiền lành.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info