40. ÔN CÔNG KINH HOÀNG

Thừa tướng Viên Thái Trọng cùng với hai viên quan đang nghỉ ngơi giải trí trong nhà khách, một viên quan nói:

- “Tư mã Tương Như cùng với người đẹp Trác Văn Quân ngày ngày quấn quýt với nhau, sao lại không khoái lạc được chứ?”.

Người thứ hai kiến thức nông cạn nên nói:

- “Khoái lạc thì khoái lạc, nhưng khi bị hình phạt thiến thì cũng rất khổ”.(ông ta hiểu lầm là các tư mã cùng với tư mã Tương Như đều giống nhau).

Viên Thái Trọng nhắm mắt cười thầm, nghĩ rằng: “Con sâu hồ đồ này đem họ của tư mã kéo làm một, tư mã Ôn Công không lẽ cũng bị kéo vào hay sao?”

Bèn làm mặt nghiêm nghị nói:

- “Lời ông nói đó ngay cả tư mã Ôn Công (tư mã Quang) nghe được thì cũng phải giật mình”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 40:

Thời nay hiểu lầm người khác thì là chuyện “phổ thông”, tức là chuyện thường xảy ra, bởi vì xã hội có quá nhiều điều bất công nên tâm của con người cũng đổi thay.

Hiểu lầm là ngộ nhận cái tốt thành cái sai, cái xấu thành cái đẹp, là coi người tốt thành người xấu và người xấu thành người tốt.

Không biết mà hiểu lầm là tội nhỏ, nhưng biết mà vẫn cứ nghĩ sai nghĩ bậy cho người khác là chuyện lớn, bởi vì như thế là hại đến thanh danh của người khác, mà thanh danh là “cái mặt” của tự ái, cho nên từ hiểu lầm đến nghi ngờ không những hại người khác, mà còn làm thương tổn đến tinh thần của họ nữa.

Người Ki-tô hữu nhờ có Lời Chúa hướng dẫn nên họ không hiểu lầm nghi ngờ cho tha nhân, vì Chúa Kitô đã dạy họ rằng: “Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán”, cho nên cuộc sống của họ có nhiều bạn bè và họ trở thành người bạn của mọi người...

Người khác không hiểu Lời Chúa nên thường hay hiểu lầm ngộ nhận nhau, nhưng chúng ta có Chúa Thánh Thần hướng dẫn dạy dỗ, nên thay vì hiểu lầm ngộ nhận, chúng ta biến nó thành sự thông cảm bao dung và yêu thương, đó chính là đem yêu thương xóa bỏ mầm mống hận thù vây !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info