42. NĂM NHIỀU CẢM XÚC

Giữa năm Đường Trung Tôn, Quyền Long Tương làm thích sứ ở Châu Thắng.

Tết đã đến, các bạn hữu ở trong kinh thành đều gởi tình cảm nhớ nhung đến Long Tương, bèn viết một bức thư:

- “Năm thay đổi nhiều cảm xúc, tưởng kính nhớ đến đồng bạn”.

Quyền Long Tương đem thư này chuyển cho thông phán, thư lại và nhân viên giúp việc coi và nói:

- “Có chiếu chỉ ra lệnh cải niên hiệu để năm mới nhiều cảm xúc.”

Các nhân viên giúp việc cười lớn, Long Tương vẫn chưa hiểu ra, tiếp tục nói:

- “Nhiều năm khi tân hoàng đế đăng quang hay cải niên hiệu đều nhanh chóng ra lệnh đại xá, lệnh đại xá lần này sao giờ này mà vẫn chưa đến?”

(Cổ kim tiểu sử)

Suy tư 42:

Văn chương thì bát ngát, ý văn thì rộng, mà quan thích sứ lại dốt nên làm trò cười cho thuộc hạ.

Cuộc sống có nhiều cái dở khóc dở cười, là vì cái nên làm thì không làm và cái không nên làm thì lại làm. Cái không nên làm là những người học hành giỏi giang có tinh thần trách nhiệm thì bị cho “về vườn” sớm, còn những người ngay cả cái công văn mà đọc cũng không hiểu lại còn phê phán cách bậy bạ, thì lại được ở những chức vụ cao trên đầu trên cổ người khác...

Thiệp chúc tết mà cứ tưởng là công văn thì đúng là hết...đường dốt, thật tội nghiệp cho ông quan thích sứ đời nhà Đường, nhưng tội nghiệp hơn nữa khi mà cấp trên không tinh tế nhìn thấy nụ cười coi thường của cấp dưới, nên cứ huênh hoang, khoát lác.

Làm linh mục là làm nhà mô phạm, mà mô phạm là mẫu mực, là gương mẫu. Gương mẫu trong cách hành xử và mẫu mực trong cách sống, mà cách sống và hành động của linh mục chính là phản ảnh lại hình ảnh của Đức Chúa Giê-su –vị Linh Mục tối cao.

Tôi là linh mục tu sĩ của Đức Chúa Giê-su, anh là người có địa vị trong xã hội, chị là một nữ tu đang học hành và làm công việc bác ái, chúng ta đều là những nhà mô phạm cho mọi người, nhất là lớp trẻ, mọi thành công của chúng ta đều là từ việc học theo gương mẫu của Đức Chúa Giê-su mà ra, nếu không thì chỉ là gió thổi mây bay...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info