45. HỒNG QUÝ ĐỌC LUẬT

Tống Hồng Quý ở bắc Tề nhận chức tham quân Bắc Bình vương, thấy trong luật có một tội gọi là “bêu đầu” thì hiểu sai là “giội đầu”, thế là khi xử lý tội nhân tội “bêu đầu”, thì chặt tay tội nhân trước, dùng nước nóng giội lên, sau đó mới chém chết.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 45:

Hiểu sai thì làm cũng sai đó là một quy luật, không ai hiểu sai bài toán mà làm đúng đáp số, cũng như không một ai học một đàng làm một nẻo, bởi vì như thế thì sẽ làm cho cuộc sống thêm loạn lên. “Bêu đầu” và “giội đầu” thì viết hay nói cũng đều không giống nhau, nhưng làm quan mà hiểu sai nghĩa thì quả là làm hại biết bao người dân vô tội !

Cái hiểu lầm to lớn nhất của người Ki-tô hữu chính là đoán xét người khác, bởi vì không một ai đoán xét người khác mà lại không bị Thiên Chúa đoán xét, bởi vì không một ai đoán xét người khác mà công minh chân thật như Thiên Chúa, cho nên sự đoán xét ấy trở thành án phạt cho mình và làm hại rất nhiều người.

Hiểu lầm chữ nghĩa thì có thể sửa đổi cho đúng, nhưng khi vì hiểu lầm mà đoán xét tha nhân thì không cách gì sửa được, bởi vì nó như nhát dao chém một nhát làm rướm máu tâm hồn của tha nhân, đồng thời cũng “giết” Thiên Chúa ngay trong tâm hồn của họ...

Đừng hiểu “bêu đầu” thành “giội đầu”, cũng như đừng đọc và hiểu sai chữ “yêu” thành chữ “yểu”, bởi vì như thế có nghĩa là chúng ta hiểu sai Lời Chúa trong cuộc sống của mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info