46. CƯỜI NHẠO “CAO THỦ VIẾT”

Tư trực (1) Trần Hy Văn không có chút tài năng gì nhưng có phước làm quan, mỗi khi viết văn chương thì cứ chống cằm suy nghĩ cả nửa ngày mà cũng không hạ được bút, có người coi thường ông ta nên đưa cho ông ta cái giá để làm ví dụ hình tượng, cười nhạo ông ta là “cao thủ viết”.

Và khi không viết được chữ nào thì ông ta đem mũi nhọn của viết rạch trên giấy, và mặt giấy đều bị rách thủng, có người gọi đó là “án Khổng tử”. (tức là bàn án của ông Thành Khổng).

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 46:

Tốt số mà được làm quan, nếu không tự mình học hỏi thêm thì “phước” cho mình mà hại cho dân, bởi vì nỗ lực phấn đấu để khẳng định mình có tài năng và vươn lên, thì luôn là thành quả đáng khen và dễ dàng thu phục lòng người hơn là “tốt số” được làm quan.

Bởi vì thực tế đã chứng mình có những ông quan lớn vì tốt số nên được làm quan, nên công văn viết cả ngày cũng không ra một chữ, khi làm việc thì ra vẻ bệ vệ oai phong ai nói to nói nhỏ cũng la mắng vì quan đang…ăn cơm, khi có chuyện khẩn thì hết la người này mắng người nọ trong cơ quan để ra vẻ ta đây; những ông quan “tốt số” này, vì “tốt số” nên chưa được chuẩn bị làm quan, cho nên khi bắt tay vào việc nhà quan thì trở thành ông chủ của dân chứ không phải đầy tớ của dân…

Người “tốt số” được làm quan thì không nhiều, chúng ta cần phải tạ ơn Thiên Chúa về điều này, bởi nếu ai cũng tốt số được làm quan thì xã hội điên đảo, vì những ông quan tốt số này chỉ biết hưởng thụ và hành hạ dân lành mà thôi.

Người Ki-tô hữu “tốt số” được làm quan thì khác với người khác, vì họ luôn cảm tạ ơn Thiên Chúa đã chọn họ và ban cho chức vị để họ có cơ hội phục vụ tha nhân làm sáng danh Thiên Chúa trong cuộc sống, cho nên họ luôn khiêm tốn phục vụ với tất cả vui tươi và yêu mến, đó mới chính là sự “tốt số” của người Ki-tô hữu được làm quan.

(1) Quan lo về việc duyệt án hình sự.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info