Đức Thánh Cha Phanxicô đã thay đổi chương trình của Thượng Hội đồng Giám mục, kêu gọi tiến trình tham vấn trên toàn thế giới: trước tiên ở cấp giáo phận, sau đó là cấp lục địa, trước cuộc họp cuối cùng của Thượng Hội đồng.

Quy trình mới sẽ được áp dụng cho cuộc họp tiếp theo của Thượng Hội đồng. Dự kiến ban đầu diễn ra vào tháng 10 năm 2022, cuộc họp toàn thế giới này của các giám mục sẽ được lùi lại một năm, và sẽ họp tại Rôma vào tháng 10 năm 2023.

Chủ đề cho cuộc họp Thượng hội đồng tiếp theo là “tính đồng nghị”, một khái niệm chính trong tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng về một mô hình quản trị Giáo hội phi tập trung. Trong một tài liệu phác thảo quy trình mới, được công bố vào ngày 21 tháng 5, Ban Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục giải thích: “Sự đầy đủ của tiến trình thượng hội đồng chỉ có thể thực sự tồn tại nếu các giáo hội địa phương tham gia vào tiến trình này.”

Tiến trình mới kêu gọi tham vấn ở mỗi giáo phận, phối hợp với các Hội Đồng Giám Mục quốc gia, và kết quả này sẽ đưa vào một vòng tham vấn khác ở cấp lục địa, trước khi một văn kiện làm việc được soạn thảo cho cuộc họp tháng 10 năm 2023. Mỗi vòng tham vấn sẽ bao gồm những chuẩn bị riêng, đội ngũ nhân sự và tài liệu làm việc của chính vòng tham vấn đó.

Về lý thuyết, quá trình này sẽ cho phép sự tham vấn rộng rãi hơn giữa những người Công Giáo trên thế giới. Tuy nhiên, việc tạo ra các tầng lớp thư lại mới - chịu trách nhiệm liên lạc, điều phối và báo cáo, và có nhiều cơ hội lèo lái tiến trình theo một ưu tiên nhận định - có thể tạo ra tác dụng ngược lại.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chính thức khai mạc tiến trình Thượng Hội đồng vào tháng 10, và mọi giáo phận được yêu cầu bắt đầu tiến trình của riêng mình cùng một lúc. Giai đoạn này sẽ kéo dài đến tháng 4 năm 2022. Các Hội đồng Giám mục quốc gia sẽ làm việc với các giáo phận và với Ban Thư ký Thượng hội đồng tại Rôma. Khi kết thúc giai đoạn này, mỗi giáo phận sẽ đệ trình kết luận của mình lên Hội đồng Giám mục, để được chuyển đến Ban Thư ký. Một hệ thống báo cáo song song sẽ được thiết lập cho các Giáo Hội Công Giáo phương Đông.

Bước tiếp theo, “giai đoạn tham vấn lục địa”, sẽ kéo dài từ tháng 9 năm 2002 đến tháng 3 năm 2023, phản ánh các báo cáo từ các giáo phận. Các báo cáo từ giai đoạn này một lần nữa sẽ được trình lên Ban Thư ký, sau đó sẽ chuẩn bị tài liệu làm việc cho cuộc họp Thượng hội đồng vào tháng 10.
Source:Catholic World News