Phụng Vụ - Mục Vụ
20/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
CN 3 Mùa Chay: Ca nhập lễ  Trần Văn Huyến
19/03/2019
CN 3 Mùa Chay: Ca hiệp lễ  Lm. Nguyễn Như Yêng
19/03/2019
Cách xét mình và xưng tội bằng Anh ngữ theo đề nghị của ĐTC Phanxicô  Pontifical Council For The Promotion Of The New Evangelization
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/03/2019
18/03/2019
Thánh Giuse là Cha chúng ta  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
18/03/2019
Thánh Giuse yêu chúng ta  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
18/03/2019
18/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/03/2019
17/03/2019
17/03/2019
17/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/03/2019
16/03/2019
Bài Giảng: Dung Mạo thánh Giuse  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
16/03/2019
CN 2 Mùa Chay: Gói Hành Trang Duy Nhất  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
16/03/2019
CN 2 Mùa Chay : Rất sáng và rất ngắn  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
16/03/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 2 MC)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/03/2019
15/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/03/2019
Lễ Truyền Tin : Ca Nhập Lễ  Lm. Nguyễn Hữu Triết
14/03/2019
Lễ Truyền Tin : Ca Hiệp Lễ  Trần Văn Huyến
14/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
Vinh Quang Và Sự Tự Hiến  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
14/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/03/2019
Chúa Nhật II Mùa Chay -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
13/03/2019
Suy Niệm Chúa nhật II Mùa Chay – C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
13/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
13/03/2019
13/03/2019
Bài giảng: Lễ Thánh Giuse 19/3  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
13/03/2019
Bài giảng: Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
13/03/2019
Đức Tin  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
12/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
12/03/2019
12/03/2019
Vâng nghe Lời Người  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
12/03/2019
Chúa Giêsu biến hình trên núi  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
11/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
11/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/03/2019
09/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/03/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 1 MC)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/03/2019
08/03/2019
Lễ thánh Giuse : Ca nhập lễ  Trần Văn Huyến
08/03/2019
Lễ thánh Giuse : Ca hiệp lễ  Trần Văn Huyến
08/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
08/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/03/2019
07/03/2019
Đói Khát  Lm Vũđình Tường
07/03/2019
Chúa Nhật I Mùa Chay - C  Lm. Jude Siciliano, OP
07/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
07/03/2019
Bài giảng: Những Cơn Cám Dỗ  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
06/03/2019
Sự Tinh Ranh Của Thần Dữ  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
06/03/2019
Lời Chúa cho ta nghị lực  Lm. Jb Nguyễn Minh Hùng
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
Suy niệm Chúa Nhật I Mùa Chay năm C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
06/03/2019
Phương thế chiến thắng cám dỗ  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
06/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
06/03/2019
Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
06/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
CN I Mùa Chay: Quỷ mang hình người  Lm. Alf Nguyễn Công Minh, OFM
05/03/2019
Ném đá  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
05/03/2019
Thứ Tư Lễ Tro : Cám Dỗ Được Xức Tro  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
05/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
05/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
05/03/2019
05/03/2019
Tro nhắc ta ý thức thân phận mình  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
05/03/2019
04/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/03/2019
Thứ Tư Lễ Tro (Năm C)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04/03/2019
04/03/2019
Mùa Chay Linh Thiêng  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
04/03/2019
Thứ Tư Lễ Tro  Lm. Jude Siciliano, OP
03/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/03/2019
Khai Mạc Mùa Chay Thánh  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
02/03/2019
Lễ Tro Ca Nhập Lễ  Phan Bích Hợp / Trần Văn Huyến
02/03/2019
Lễ Tro '' Ca Hiệp Lễ  Lm. Nguyễn Hữu Triết
02/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/03/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 8 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01/03/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/02/2019
Cái Đà Và Cái Rác  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghiã
28/02/2019
Bài giảng - CN 8 QN: Xem Quả Biết Cây  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
28/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
28/02/2019
Chúa Nhật VIII Thường Niên C  Lm. Jude Siciliano, OP
27/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
27/02/2019
27/02/2019
Bài Giảng CN 8 QN ''Hãy Sinh Trái Tốt''  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
27/02/2019
27/02/2019
Cái xà cái rác  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
26/02/2019
26/02/2019
Tư cách xấu tốt  Lm Vũđình Tường
26/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
26/02/2019
Lấy cái rác, cái xà  Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
25/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
25/02/2019
24/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
24/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/02/2019
Đó Là Người Mạnh Nhất  Lm Giuse Trương Đình Hiền
23/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/02/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 7 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
23/02/2019
22/02/2019
Ba Điều Kiện Để Xét Đoán  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
22/02/2019
22/02/2019
Yêu Thương  LM. Nguyễn Văn Nghiã
22/02/2019
Ca nhập lễ CN 7 TN C  LM. Phạm đình Nhu
22/02/2019
Ca hiệp lễ CN 7 TN C  Phạm đình Nhu/ Trần Van Huyến
22/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
22/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
21/02/2019
21/02/2019
Chúa Nhật VII Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
20/02/2019
Công lí Chúa  Lm Vũđình Tường
20/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
20/02/2019
“Hãy yêu kẻ thù”  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
Suy Niệm Chúa Nhật VII Thường Niên – C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
19/02/2019
19/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
19/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/02/2019
Yêu thương cả kẻ thù  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
18/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/02/2019
17/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/02/2019
Chúa Nhật 6 Thường Niên C  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
16/02/2019
CN 6 TN C : Ngẫm Về Chữ Phúc.  Lm. Alf Nguyễn Công Minh, OFM
16/02/2019
16/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/02/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 6 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
16/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/02/2019
Tiền của  Lm. Jos. Hoàng Mạnh Hùng
14/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/02/2019
Đúng Địa Chỉ  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
14/02/2019
Chúa Nhật VI Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
14/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện   Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/02/2019
Phúc thật  Lm Vũđình Tường
13/02/2019
Hạnh phúc  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
12/02/2019
12/02/2019
Mỗi tuần một Đề tài: Mười điều răn  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
12/02/2019
Bài giảng: Chúa nhật 6 Quanh Năm Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
12/02/2019
Suy Niệm Chúa Nhật VI Thường Niên – C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
12/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
Hạnh phúc thật  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
11/02/2019
09/02/2019
Tản mạn phút Giao Thừa  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
09/02/2019
09/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
Cảm Cho Mình – Xót Cho Người  Lm Giuse NguyễnVăn Nghĩa
08/02/2019
Tình yêu Chúa biến đổi phận người  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
07/02/2019
07/02/2019
06/02/2019
Tay trắng  Lm Vũđình Tường
06/02/2019
Yếu đuối vấp ngã để khiêm tốn  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
06/02/2019
Chúa Nhật V Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
06/02/2019
Powerpoint Chúa Nhật 5 Quanh Năm Năm C  Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb
06/02/2019
06/02/2019
Bài giảng Chúa Nhật 5 Quanh Năm C  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
06/02/2019
Ca nhập lễ CN V TN C  LM. Phạm Đình Nhu
06/02/2019
Ca hiệp lễ CN V TN C  Trần Văn Huyến
06/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
04/02/2019
Mồng Một Tết  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
04/02/2019
03/02/2019
Chia sẻ Lời Chúa - Thánh Hóa Công việc   Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
03/02/2019
Chia sẻ Lời Chúa - Kính Nhớ Tổ Tiên   Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
03/02/2019
Chia sẻ Lời Chúa - Lễ Minh Niên  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
03/02/2019
Nốt Nhạc Lời Chúa Mang Giai Điệu Tình Yêu  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
02/02/2019
Suy Niệm Lễ Mùng Hai Tết  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
02/02/2019
Suy niệm thánh lễ mùng Ba tết  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
02/02/2019
Suy niệm thánh lễ mùng Một tết  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
02/02/2019
Suy niệm thánh lễ giao thừa  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
02/02/2019
Suy niệm thánh lễ tất niên  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
02/02/2019
Thành kiến  Lm. Alf Nguyễn Công Minh, OFM
02/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/02/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 4 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/02/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02/02/2019
01/02/2019
Số Phận Ngôn Sứ  Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
31/01/2019
31/01/2019
Chúa Nhật IV Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
30/01/2019
30/01/2019
Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường Niên – C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
30/01/2019
Đánh mất Hồng Ân  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
30/01/2019
30/01/2019
Chúa Nhật 4 Quang Năm Năm C - Bài giảng  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
29/01/2019
Ơn tiên tri  Lm Vũdình Tường
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
Ca hiệp lễ Chúa Nhật 4 TN  Trần Văn Huyến
29/01/2019
29/01/2019
Đức Giêsu kiên nhẫn - dịu hiền  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
28/01/2019
26/01/2019
CN 3 TN C : Lá số của Chúa - Lá số của ta  Lm. Alf Nguyễn Công Minh, OFM
26/01/2019
CN 3 TN C : Và Con Tim Đã Vui Trở Lại  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
26/01/2019
25/01/2019
Cuộc Đầu Hàng Trên Đường Đamát  Lm. Giuse Trương Đình Hiền
24/01/2019
Chúa Nhật III Thường Niên -C-  Lm. Jude Siciliano, OP
24/01/2019
Sứ Mạng Ơn Cứu Độ  Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
24/01/2019
24/01/2019
Cú ngã ngựa lịch sử  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
23/01/2019
Thêm Sách Sử Thánh  Lm Vũdình Tường
23/01/2019
23/01/2019
Mỗi tuần một đề tài: Tìm kiếm Chúa  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
23/01/2019
23/01/2019
Suy niệm Chúa Nhật III TN C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
23/01/2019
23/01/2019
22/01/2019
22/01/2019
Loan báo Tin Mừng  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
21/01/2019
21/01/2019
Phép lạ đầu tay  Lm Vũ Đình Tường
20/01/2019
Niềm vui là đặt hy vọng vào Thiên Chúa  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
19/01/2019
Tình Yêu với Chai Rượu Cana  Lm. Alf Nguyễn Công Minh, OFM
19/01/2019
19/01/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/01/2019
Mỗi Tuần SỐNG Một Câu Lời Chúa (CN 2 TN)  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18/01/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
17/01/2019
Để Cho Tình Mãi Mặn Nồng  Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
17/01/2019
17/01/2019
17/01/2019
17/01/2019
Chúa Nhật II Thường Niên C  Lm. Jude Siciliano, OP
16/01/2019
16/01/2019
Hãy Sống Vui Khi Theo Chúa - CN 2 QN C)  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
16/01/2019
Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên – C  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
16/01/2019
Vị trí của Đức Mẹ  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
15/01/2019
Ý nghĩa phép lạ Cana  Lm Giuse Nguyễn Hữu An
15/01/2019
15/01/2019
Ca nhập lễ CN 3 TN  Lm. Nguyễn Như Yêng
15/01/2019
Ca hiệp lễ CN 3 TN  Lm. Nguyễn Hữu Triết
15/01/2019
15/01/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/01/2019
Đức Chúa Giê-su chịu phép Rửa  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
15/01/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
14/01/2019
Sự tế nhị của Mẹ Maria  Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
12/01/2019
Chúa Chịu Phép Rửa  LM. Anphong Nguyễn Công Minh, ofm
12/01/2019
11/01/2019
Chúa Giêsu không ba phải  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
10/01/2019
Hội viên tiên khởi  Lm Vũdình Tường
10/01/2019
Hồng Ân Tái Sinh - Lễ Chúa chịu Phép Rửa  Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
10/01/2019
Dẫu là đá cũng nát tan ...  Lm JB Nguyễn Minh Hùng
10/01/2019
10/01/2019
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
10/01/2019
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện  Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09/01/2019
09/01/2019
Bài giảng: Lễ Chúa chịu Phép Rửa, Năm C -  Lm Anthony Nguyễn Ngọc Dũng sdb
09/01/2019
09/01/2019
Lễ Chúa chịu Phép Rữa -C-  Lm. Jude Siciliano, OP