Trong một loạt những sắc lệnh được phổ biến hôm 19 tháng 12, Tòa thánh Vatican đã chuẩn nhận các phép lạ đủ điều kiện để tuyên thánh cho 5 vị và tuyên chân phước cho 5 vị khác. Tòa thánh cũng công nhận vụ Cha Jerzy Popieluszko bị các sĩ quan tình báo Cộng sản ám sát năm 1984 là tử vì đạo, dọn đường cho tiến trình phong ngài lên bậc chân phước.

Những sắc lệnh này được ĐGH Benedict XVI chấp thuận trong buổi triều yết riêng của Đức TGM Angelo Amato, đứng đầu Thánh bộ Tuyên Thánh, cũng tuyên xưng 10 ứng viên khác đã sống cuộc đời với đức tính anh hùng. Các sắc lệnh này dọn đường cho các ứng viên này sẽ được tuyên thánh nếu một phép lạ xảy ra do lời cầu bầu của vị đó.

Hai sắc lệnh được công luận chú ý đến nhiều là sắc lệnh công nhận đức tính anh dũng của ĐGH Piô XII, triều giáo hoàng từ 1939 đến 1958, và ĐGH Gioan Phaolô II, giáo triều từ 1978 đến 2005.

Năm trong các sắc lệnh ngày 19 tháng 12 chứng nhận tính xác thực của các phép lạ do các vị trước đây đã được tuyên chân phước, nay đủ điều kiện để được tuyên thánh. Đó là:

Chân phước Stanislaus Soltys (Kazimierczyk) (1433-89), lòng tôn sùng phụng vụ đã được ĐGH Gioan Phaolô II chính thức công nhận năm 1993.

Chân phước André Bessette (1845-1937) người Canada, đã nổi danh vì lòng tôn sùng Thánh Giuse và làm nhiều phép lạ lúc sinh thời.

Chân phước Mary MacKillop (1842-1909), sáng lập Dòng Nữ Thánh Giuse Thánh Tâm, đây sẽ là vị thánh đầu tiên người Úc.

Chân phước Giulia Salzano (1846-1929), sáng lập Tu hội Chị em Thánh Tâm chuyên giảng dạy Giáo lý.

Chân phước Camilla Battista da Varano (1458-1524), nữ tu dòng Thánh Clara Khó nghèo.

Thánh bộ cũng chuẩn nhận các phép lạ của 5 ứng viên khác, là những vị, cũng như Cha Popieluszko, sẽ chuẩn bị được tuyên chân phước:

· Cha José Tous y Soler (1811-71), dòng Phanxicô Capuchin.

· Sư huynh Leopoldo de Alpandeire (1866-1956), dòng Phanxicô Capuchin.

· Manuel Lozano Garrido (1920-71), giáo dân Tây ban nha.

· Teresa Manganiello (1849-76), dòng ba Phanxicô.

· Chiara Badano (1971-90), nữ giáo dân trong Phong trào Focolare.

Ngoài ra, Thánh bộ còn tuyên xưng nhân đức anh hùng của chân phước Giacomo Illirico da Bitetto, dòng Thánh Phanxicô.

Thánh bộ cũng tuyên dương nhân đức anh hùng của 9 vị khác, nay được mang danh hiệu “Đáng Đáng Kính” và sẽ được tuyên chân phước nếu có một phép lạ được công nhận:

· ĐGH Piô XII (Eugenio Pacelli) (1876-1958)

· ĐGH Gioan Phaolô II (Karol Wojtyla) (1920-2005)

· Cha Louis Brisson (1817-1908), sáng lập Dòng Oblates Thánh Phanxicô Sallê.

· Cha Giuseppe Quadrio (1921-63), dòng Salêdiêng.

· Nữ tu Mary Ward (1545-1615), người nước Anh, lập Tu hội Thánh Nữ Đồng Trinh Maria (các Chị em Loreto).

· Nữ tu Antonia Maria Verna (1773-1838), sáng lập Tu hội Các chị em Bác ái Trinh Thai tại Ivrea.

· Nữ tu Francesca Farolfi (Maria Chiara Serafina of Jesus) (1853-1917), sáng lập Dòng Clara Phanxicô Thánh Thề Truyền giáo.

· Nữ tu Enrichetta Alfieri (1891-1951).

· Giunio Tinarelli (1912-56), một giáo dân, thành viên tổ chức Công nhân Thánh giá Thầm lặng.