Đồng Tâm vùng dậy- Lịch Sử sang trang

Ngày 15/4/17, đại diện người dân đi khiếu kiện vụ cướp đất trái phép bị nhà cầm quyền bắt giữ. Dân làng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức nổi dậy chống cự mãnh liệt và bắt giam 38 công an, cảnh sát, côn đồ.

Lịch sử sang trang, Đồng Tâm vùng dậy,
Tà quyền Việt Cộng hoảng hốt kinh hoàng,
Côn an du đãng tháo chạy tan hàng,
Khi dân chúng đã bắt đầu nổi dậy.

Bài học răn đe bọn chúng nhìn thấy,
Đàn áp người dân đi đến đường cùng,
Tức nước vỡ bờ không thể sống chung,
Chứng tỏ công lý đến ngày tất thắng.

Ba mươi tám tay sai ngậm cay đắng,
Chúng chỉ là công cụ bọn tà quyền,
Bị dối gạt nên đàn áp cuồng điên,
Khi dân bắt thật ê chề nhục nhã.

Đàn anh chưa muốn đàn em được thả,
Dùng những tên này đổi chác mưu cầu,
Lợi chúng hưởng bọn này được gì đâu,
Còn bị người dân khinh chê nguyền rủa.

Mảnh ruộng vườn của mẹ cha tiên tổ,
Chút thừa kế để con cháu nuôi thân,
Nhưng tà quyền đã áp chế bao lần,
Phải chiếm đoạt bán ngoại bang cầu lợi.


Đã đúng lúc dân vùng lên quật khởi,
Đòi ruộng đất cuộc sống của đời người,
Tự do quyền Sống chân lý muôn đời,
Sao các ngươi u mê không hiểu thấu.

Đến ngày toàn dân đứng lên tranh đấu,
Không chỉ ba mươi tám tên côn đồ,
Đến ngay cả hơn ba triệu đảng viên,
Bị nhốt bởi chín mươi triệu người Việt

Lời quyết tử ! Chính lời thề tiên quyết.
Đồng Tâm vùng dậy, Lịch Sử sang trang,
Đồng Tâm mở đầu lớp lớp hàng hàng,
Vang khúc nhạc reo vui ngày Toàn Thắng.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG